Sunday, January 13, 2019

ویژگی های منصر بفرد خوابگاه

وقتی فرزند شما در دانشگاه به غیر از شهر که در آن ساکن است قبول می شود یا برای کار مجبور به کوچ از شهر و دیار خود می شود  دغدغه جدید به دغدغه شما در مورد فرزندتان شروع می شود . که جای که در ان ساکن می شود چطور جایی است آیا مناسب با روحیات فرزند شما است یا خیر و آیا هم اتاقی های او باب می باشد و باعث منحرف شدن ایشان نشود و مسایل بسیار مهم دیگر که بسیار ضروری و حیاتی است برای فرزند شما حال چه پسر باشد و چه دختر باشد .
 اگر فرزند شما برای مسئله کار مجبور به سفر به شهرهای بزرگ است شما مجبور هستید از خوابگاه های خود گردان استفاده کنید ولی اگر فرزند شما دانشگاه قبول شده باشد هم میتوانید از خوابگاه های مخصوص دانشگاه استفاده کنید و هم از خوابگاه های خود گردان که هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارا می باشند .
خوابگاه ها و پانسیون های خود گردان خوابگاه های می باشد که به صورت انتفاعی اداره می شود یعنی شهریه دارد که نسبت به محل خوابگاه و تعداد افراد در اتاق ها و امکانات خوابگاه مشخص می شود که نسبت به خوابگاه مربوط به دانشگاه ها هزینه بیشتری دارد که اگر آگاهانه انتخاب شود و امکانات پرداخت شهریه را داشته باشید و هم اتاقی های خوبی داشته باشد جای نسبتا راحتی برای زندگی می باشد . خوابگاه های وابسته به دانشگاه دارای شهریه های خاص خود هستند  که نسبت به مقطع و آزاد و سراسری بودن کمی متغیر می باشد ولی دارای مشکلات خاص خود می باشد دوربین های فراوان شلوغی بیش از حد اتاق ها کمبود سرویس های بهداشتی و........ که در این گزارش خبر گذاری دانشجو به طور کامل توضیح داده شده است . که اشاره به همه آن در حوصله مقاله نمی باشد .
زندگی در خوابگاه مزیت های خاص خود را دارد که در زیر کمی از آنها را توضیح می دهیم
به دست آوردن توانایی های مورد نیاز برای ساختن یک زندگی بهتر نیازمند تجربه محیط های متفاوت است . محیط های که بتواند فرد را در نعرض چالش های گوناگون قرار دهد . اما در جوامعی مانند جامعه ما که بیشتر فرزندان وابسته به خانواده هستند و در عمل کمتر قدرت تصمیم گیری برای انتخاب محل زندگی خود را در دست دارند ، انتخاب محل تحصیل و محل کار در شهری دور از خانه و خانواده می تواند شرایط را برای تجذبه زندگی مستقل و همچنین برخورد با افرادی از قشرهای مختلف با زبان ، فرهنگ و آداب و معاشرت های متفاوت را برای دانشجویان و کارمندان فراهم کنند . اگر چه در برخی موارد ممکن است اختلاف نظر باشد .
به طوری که برخی معتقدند که شرایط زندگی در خوابگاه ها می تواند برای بسیاری از ساکنین بسیار تنش زا باشد . اما دانشجویان و دیگر خوابگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه  که زندگ در خوابگاه های خود گردان و سراسری را تجربه کرده اند ، می دانند که بحث های دسته جمعی در خوابگاه و معاشرت های مداوک  به خوبی می تواند موجب پذیرش تفاوت های یکدیگر و همکاری در بین ساکنین برای کاهش فاصله های طبقاتی ، فرهنگی ، اجتماعی و .... در بین ساکنین شود . تجربه این شرایط به طور قابل توجهی باعث رشد همه جانبه دانشجوان فارغ التحصیل می شوند و زمان ترک خوابگاه فرا می رسد ف ساکنین خوابگاه با طیف وسیعی از توانایی ضروری برای کسب موفقیت بیشتر در جامعه خارج از دانشگاه و خوابگاه آماده می شوند این مقاله ادامه دارد

Monday, December 31, 2018

What is a product label or alert label?

What is an alert tag?

 

The tags are a special alarm product that is installed on the goods and shops on the merchandise, which, upon departure, without notice to the seller, is provided by the gate gate or the store alarm system installed at the outlet of the store, triggering the device alarms and selling the vendor to steal the store. .
Tags are hard objects that are purchased once and for all, and in fact they are a few times consumed.

Types of tags

The tags are in appearance and dimensions and sizes in different types, such as the golf tag, the shell tag, the rectangle tag, the tag tag, the lens tag, the X40 tag, the X50 tag, the UFO tag, the glass tag, the pencil tag, or the pencil tag. Another collection of tags available on the market.

The tag has several types as follows. Which is usually RF, AM.
1-tag: Golf tag is one of the oldest types of tag that is usually the stores that your device has a golf tag for a long time ago, which is good due to the size of the cross-section and has good strength and is still popular. Most used in supermarkets are tagged as golf balls. It is usually available in both large and medium sizes on the market.
2. Shelf tag: The Shell or Shell tag is one of the most commonly used tags in the present. Due to the newer design, it is lighter than the golf tag, which is why it is used in clothing stores. Its diameter is from 4 to 5 The santa has a smooth surface.
Quadrangle: A quadrilateral or rectangular shape that is either square or rectangular, and a separate needle that is attached to it is usually more modest than the golf label, shell or shell.
4-tag rabbit: It's like a doll and a special kind of baby clothes, which like a square tag has its own needle and is attached to the tag.
5. Panda tag: The panda face is used for baby and baby clothes, which like a square tag has its own needle and is attached to the tag.
Triangular tag: Usually it is used in AM antennas. Like a square tag, it has its own needle and connects to the tag.
7-Eyewear tag: It is fitted with glasses and has a special opening tag. Which has recently been very welcomed.
8 - X40 tag: 4 cm and shiny. It has germs and usually has a high tendency.
9-Tag X50: 5 cm and shiny. It has germs and usually has a high tendency.
10-UFO tag: It's like a flying saucer. Except for high-level tags, but fairly high.
The store alert tags varies depending on the type of performance and product to which the tag is to be installed. At the time of purchase, the salesperson will introduce you the best and most useful tag for your business. For example, for adult clothing Golf tags and sledding are used for the children's apparel, scarves and scarves, and the four-tagged tag, or the X40 tag, due to the lighter nature of these types of tags, is recommended for other types.
It should be kept in mind that the smaller the size of the tag, the smaller the inside of the tag within the tag and the quality of it will be less that the installer will have to narrow the width of the outgoing ports to a lesser margin of error in small tags, such as the tag or X40 tag, The gate will go higher.

Tag or tag separator

To install the tag on the product or even to separate it, we need a device called tag openers or tag separators.

This kind of tag opens up to 8,000 Gauss, 9,000 Gauss, 11,000 Gauss, which quickly absorbs the anti-theft tags, unlocks or unlocks them, and sells it to the vendor at a high speed. It is also possible to easily and easily unlock store anti-theft tags and to disassemble clothes. At the same time, we must pay attention to installing the store tag in the appropriate place to prevent potential blows. Anti-theft tags should be installed in the right place if on the edge of the clothes or sleeves it can be easily removed by cutting and knitting it out. Installing the tag has its own rules that an anti-theft warehouse gatekeeper must provide.

Wednesday, December 12, 2018

گیت ضد سرقت و کتابخانه های مرجع

گیت ضد سرقت فروشگاهی امروزه بسیار متداول وکاربردی  شده است تقریبا در همه هایپرمارک ها و فروشگاه ها بزرگی که شما تشریف می برید گیت ضد سرقت وجود دارد و از آن استفاده می شود و تاثیرات بسیار زیادی هم در کاهش میزان سرقت دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست .
ولی گیت فروشگاهی در بعضی نقاط هم نصب می شود که زیاد دیده نمی شود چون تردد کمی دارد ولی کاربرد بسیار بالایی دارد یا اگر هم ترددش زیاد باشد بسیاری از افراد وجود آن را احساس نمی کنند که امروز قصد داریم در مورد آن کمی صحبت کنیم و به شما خوانندگان عزیز اطلاعات بدیم .
نصب گیت ضد سرقت امروزه در کتاب خانه های مرجع ، کتاب خانه های مرجع دانشگاه ها و کتاب خانه های دانشگده امروزه  بسیار عادی می باشد شاید برای بعضی عزیزان غیر عادی باشد ولی اگر این بار مسیرتان به دانشگاه های سراسری و آزاد از بخش مرجع یا پایان نامه دیدن فرمایید یک یا چند جفت گیت ضد سرقت ملاحظه خواهید فرمود یا بخش کتب خطی و مرجع کتاب خانه ملی ایران تشریف ببرید باز گیت ضد سرقت خواهید دید . اولین بار در اواخر دهه 70 میلادی بود که استفاده از گیت فروشگاهی در دانشگاه های امریکا شروع شد زیرا مشاهده شد که سرقت از کتاب خانه ها بسیار افزایش یافته مخصوصا از بخش کتب خطی و کتب مرجع و کتابها کم یاب برای همین موضوع مدیران و مسئولان کتابخانه ها به فکر چاره بودند برای حل این مسئله که بهترین گزینه برای حل آن گیت فروشگاهی بود بعد از دانشگاه های کشور امریکا دانشگاه های کشور آلمان به فکر تهیه گیت افتادن که در کوتاه مدت بسیار مورد توجه قرار گرفت که در بسیاری از کتابخانه های معتبر نصب و راه اندازی شد و بسیار موفق هم بود .
مکانیزکاری آن این است که معمولا در شیرازه های کتاب ها لیبل نصب شده است دانشجویان یا مطالعه کنندگان آنها را در یافت می کنند و در محوطه مجاز شروع به مطالعه یا نت برداری می کنند ولی حق ندارند کتاب را از محوطه مجاز خارج شود در صورت خروج گیت ضد سرقت شروع به آلارم می دهد و متصدی کتابخانه متوجه خروج غیرمجاز کتب خود از محوطه مجاز می شود و می تواند آن را به راحتی پیگیری می کند و در صورت که کتاب باید از محوطه خارج شود یا با خنثی کننده لیبل ضد سرقت خنثی می شود یا لیبل فعلا غیر فعال می شود و در صورت باز گشت کتاب ها یا دوباره به آنها لیبل الصاق می شود و یا در بعضی گونه از لیبل ها ، لیبل دو باره فعال می شود و دوباره به چرخه باز می گردد . و باعث می شود سرقت از کتابخانه ها خیلی پایین تر بشود و همین اتفاق باعث شد که بسیاری از موزه ها و گالری هم از این سیستم استفاده کنند و همین اتفاقات و استفاده ها باعث می شود که گیت فروشگاه هر روز بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و باعث کاهش روز از افزون سرقت شود در این جهان پیچیده

این مقاله دیگر در موارد استفاده گیت فروشگاهی در زمینه های دیگر بود .

Tuesday, May 2, 2017

گيت فروشگاهي

نحوه عملکرد گیت فروشگاهی ویادزدگیرلباس

نحوه عملکرد گیت فروشگاهی ویادزدگیرلباس

نحوه عملکرد گیت فروشگاهی ویادزدگیرلباس

برای افرادی که از گیت فروشگاهی ویادزدگیر لباس نحوه عملکرد محصولات رااستفاده می نماید بسیار بااهمیت می باشد تاازنقاط قوت وضعف این محصول آگاه شوند.مشکل اصلی هنگامی پیش می آید که اجناس فروشگاه کوچک، فلزی و یا بابسته بندی متالایزباشند.زیرا برروی این اجناس کار بسیار سختی است،اما دزدگیرچسباندن موضوع پایین آمدن میزان سرقت در فروشگاها موضوع قابل چشم پوشی نیست،بنابراین صاحبان فروشگاه تحت هرشرایط به سیستم گیت های فروشگاهی ودزدگیرهای نیاز دارند
به طور کامل بانحوه گیت فروشگاهی ویادزدگیرلباس نحوه عملگردگیتعملکرد دزدگیرهای معمولی متفاوت است،نحوه عملکرد به طوری است بایدتگ برروی اجناس و لباسهای داخل هرفروشگاه نصب می شود وبرای جدا کردن وخنثی نمودن آن ها یک سیستم جداکننده وجود دارد که نگ مربوط به هرلباس ازطریق تگ ویاکالا از آن جدا سازد،چنانچه اجناس بدون جداشدن تگ ولیبل ازفروشگاه خارج شود گیت فروشگاهی  شناسایی کرده وشروع به آلارم کشیدن می کند
گیت های فروشگاهی به دودسته تقسیم می شوند

گیت های فروشگاهی همراه بالیبل لیبل که به صورت نرم می باشد وبرچسب می باشد حتما قبل ازخروج ازگیت باید بااستفاده از دستگاه خنثی کننده دی اکتیو شود

گیت های فروشگاهی سخت تگهای سخت ازجنس پلاستیک یصورت صدفی،شل،گلفی و.......که بااستفاده ازمگنت های جداکننده ازکالا جدا می شود
به طور کلی گیت های فروشگاهی باتوجه به عنلکرد خاصشان ازطریق از طریق آنتن های بررویشان نصب شده است حافظ اجناس داخل هر فروشگاه هستند وهرگونه سرقت رابه فروشندگان خبر می دهد
استحکام تگ ها انقدر بالا است که باهر وسیله به غیر از تگ باز کن باز نمی شود
http://www.bnbgate.com/

Sunday, April 30, 2017

گیت فروشگاهی RFچیست ؟

گیت فروشگاهی RFچیست ؟(بخش اول)

گیت فروشگاهی RFچیست ؟(بخش اول)

گیت های ار افRF استفاده از امواج رادیویی در فرکانس کاری بین 2الی10 مگاهرتز فعالیت می کنند از انواع تگ های سخت ولیبلپشتیبانی دارند مثلا تگ درپوشاک استفاده می شود که معمولا تگهای کوچک وسبک برای لباسهای ظریف و کوچک استفاده می شود ولیبل برای کتاب فروشی ها کیف  یاروسری وموبایل هاو.....که این لیبل ها پس ازفروش اجناس توسط غیرفعال کننده  لیبل(خنثی کننده) غیرفعال می شود و به همراه کالا می توان ان را ازفروشگاه خارج کرد نصب دزدگیرهای فروشگاهی RFدراصناف مختلف که باعث جلوگیری از سرقت ورفع نگرانی فروشندگان کمک شایانی می کند.
گیت های فروشگاهی RFبادزدگیرهای فروشگاهی به دلیل کارایی بالا مخصوصا در محیطهای کم نویز و همچنین هزینه مناسب تر نسبت به گیت های AMودیگر انواع دزدگیردر اکثر فروشگاه جهان مورد استفاده  میگیرد
http://www.bnbgate.com/